Budapešť, královna Dunaje, lázně a paláce - Maďarsko

Budapešť, královna Dunaje, lázně a paláce

Maďarsko

,Budapešť, královna Dunaje, lázně a paláce

Počet termínů:

0 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

-

Doprava:

- -

Počasí:Anotace
Budapešť, královna Podunají, město historie, dobrého jídla a pití. Najdeme zde vše od památek, po lázně, největší synagogu v Evropě, restaurace a kavárny. Součástí našeho zájezdu do Budapešti bude návštěva zámku Gödöllö, kde s oblibou pobývala Sissi a večerní plavba lodí po „krásném modrém Dunaji“, výhledy na nasvícené monumenty města.

Budapešť - zámek Gödölló - lázně Gellért a Széchenyi
Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odjezd z ČR v časných ranních hodinách, průjezd Slovenskem a Maďarskem. BUDAPEŠŤ, kolem poledne pěší prohlídka městské části PEŠŤ, symbol města - velkolepá stavba Parlamentu postavená v nejrůznějších novostylech, nejvýznamnější duchovní „stánek“ v Maďarsku bazilika sv. Štěpána, Velká synagoga - největší židovský chrám Evropy, trocha sladkostí – věhlasná Gerbeaudova cukrárna, dunajské Korzo s bronzovou soškou princezny, historická stavba velké městské tržnice. Po výstupu k citadele na Gellertově vrchu budeme odměněni fantastickým výhledem na město na Dunaji. Program zakončíme relaxací v lázních starobylého hotelu GELLÉRT, variantně individuální volno, procházky městem. Ubytování v hotelu.

2. den zájezdu:
Dopoledne výlet na okraj Budapešti, přepychový barokní palác GÖDÖLLŐ - uherské sídlo císařského páru Františka Josefa I. a císařovny „Sissi“. Odpoledne návrat do BUDAPEŠTI a prohlídka městské čtvrti BUDA, Hradní návrší (UNESCO). Uvidíme Budínský hrad, sídlo uherských králů, korunovační Matyášův chrám, Rybářské bašty s úchvatným výhledem na budovu Parlamentu. Fakultativní večerní plavba po Dunaji s pohledy na nasvícené monumenty města.

3. den zájezdu:
Po snídani navštívíme náměstí Hrdinů s památníkem Tisíciletí – pantheon uherských dějin. Společenské a nákupní centrum Budapešti Váci utca, možnost nákupů a posezení v některé z nespočtu kaváren. Program zakončíme relaxací v secesních termálních lázních SZÉCHENYI – jeden z největších lázeňských komplexů Evropy. Odjezd, návrat do ČR v pozdních večerních hodinách.
Cena zahrnuje
dopravu lux. klim. busem2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím2x snídaniprůvodce
Cena nezahrnuje
vstupnéfakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
1lůž. pokoj 800 Kč2x večeře 640 Kčkomplex. pojištění vč. storna zájezdu 90 Kčvyhlídková plavba po Dunaji 450 Kč/os. (nutno objednat v CK min. 1 měsíc předem)
Nástupní místa
15.04. - 17.04. Odjezd F, B
06.08. - 08.05. Odjezd F, B
22.09. - 24.09. Odjezd F, B
Přehled nástupních míst najdete ZDE.
Sleva
Sleva 55+ ze základní ceny 5%

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.