Benátky a ostrov Burano, Murano a zámek Miramare - Itálie

Benátky a ostrov Burano, Murano a zámek Miramare

Itálie

,Benátky a ostrov Burano, Murano a zámek Miramare

Počet termínů:

0 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava:

-

Doprava:

- -

Počasí:Anotace

Vydejte se s námi do Benátek bez nočního přejezdu. Benátky a ostrovy na laguně, věčná inspirace, jeden z pilířů evropské kultury. Město, které má zkrátka každému co nabídnout. Cestou navštívíme romantický zámek Miramare, na břehu Terstského zálivu, uprostřed krásných zahrad. Pohádkový zámek plný kontrastů, vypovídá dramatický a tragicky zakončený osud svého majitele.

zámek Miramare - Benátky – ostrov Burano – ostrov Murano
Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odjezd z ČR v časných ranních hodinách, průjezd Rakouskem. Odpoledne prohlídka zámku MIRAMARE na břehu Terstského zálivu. Romantická novogotická stavba na skalisku na břehu moře je obklopena rozsáhlým parkem v italském stylu. Zámek vybudoval Maxmilián, mladší bratr císaře Františka Josefa I. Interiéry zámku i zdejší muzeum vypovídají jeho pohnutý osud až do jeho naplnění na mexickém popravišti. Večer se ubytujeme v hotelu v přímořském letovisku Lido di Jesolo.

2. den zájezdu:
Po snídani plavba po laguně do BENÁTEK (UNESCO), prohlídka historického města, náměstí sv. Marka s velkolepou bazilikou, triumf gotické architektury Dóžecí palác, Kampanila, věhlasný most Rialto, rialtské trhy, Santa Maria Gloriosa dei Frari s mistrovskými kousky od Tiziana a G. Belliniho, bazilika San Giovanni e Paolo s náhrobky dóžat, projížďka po Canal Grande, který lemují nejvelkolepější paláce, pro zájemce návštěva galerie Accademia s ucelenou sbírkou benátského umění. Večer návrat na hotel.

3. den zájezdu:
Návštěva ostrovů benátské laguny, ostrov BURANO známý ručními krajkami a fantastickou atmosférou malých pestrobarevných domků na břehu nespočtu kanálů, ostrov MURANO, skupina ostrůvků propojených mezi sebou mosty, z praktických důvodů odvěké centrum sklářů, sklářské dílny, ukázka foukání skla. V brzkých odpoledních hodinách odjezd, návrat do ČR v pozdních nočních hodinách.
Cena zahrnuje

dopravu luxusním klimatizovaným busem2x ubytování v hotelu*** v Lido di Jesolo - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím2x snídanipobytovou taxuprůvodce
Cena nezahrnuje
vstupnécesty lodí po kanálech, cca 30 € bez omezení pohybu po kanálech i na ostrovyfakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
1lůžkovýpokoj 790 Kč2x večeře 590 Kčkomplexní pojištění včetně storna zájezdu 90 Kč
Nástupní místa

19.05. – 21.05. Odjezd E, B
15.09. – 17.09. Odjezd E, B Přehled nástupních míst najdete ZDE.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.